Tjänster

Föreläsningar / Workshops

Veronica håller föreläsningar kring jämställdhet i det bredare perspektivet. Hon är generös, inspirerande och personlig. Hennes öppna förhållningssätt ger både kvinnor och män inspiration att jobba vidare. Efter många år som ledare har Veronica utvecklat förmågan att läsa den grupp hon har framför sig och få varje deltagare att känna sig sedd och vilja delta.

Mest anlitad är Veronica för att prata kring:

Systerskap. Där Veronica beskriver vad systerskap är, varför det är så svårt och om kraften i att kvinnor tillsammans bygger sig och varandra starka. Deltagarna känner igen sig i exempel och ger gärna egna.

Genussystemet. Där deltagarna får insikter i hur kön påverkar makt och relationer. Med vardagsexempel får gruppen tillgång till verktyg för genusanalys och styrka att vara med och bryta systemet.

Härskartekniker. Där Veronica på ett lättsamt sätt beskriver de strukturer som håller tillbaka kvinnor under ett möte eller i en organisation. Deltagarna bidrar med egna exempel och lösningar.

Tillsammans kommer vi överens om vilket upplägg och vilken typ av föreläsning som passar just er.

 

Jämställdhet på jobbet – Varför är det så svårt?

Även på en arbetsplats där alla vill jämställdhet är det svårt att få till det helt. Strukturerna sitter i väggarna och i oss själva. På ett roligt och fördomsfritt sätt ger Veronicas föreläsning riktad till arbetsplatser och företag svar på frågan Varför är det så svårt? Med humor, värme och personliga erfarenheter lotsar hon publiken genom genussystem, glastak och den där subtila känslan av att nått inte stämmer. Veronica ingjuter styrka och ger verktyg att komma längre i jämställdhetsambitionerna.

 

Moderator / Samtalsledare

Med trygghet på scenen, humor och förmågan att lirka vidare kan Veronica skapa en stämning som gör att både publik och paneldeltagare känner att de får ut bästa möjliga av stunden. Veronicas genuina kunskap och nyfikenhet gör att hennes samtal kan leda längre och bena ut komplicerade frågor på ett begripligt sätt.

Veronicas breda erfarenhet gör henne till en kunnig moderator inom en rad olika områden som exempelvis bostadspolitik, arbetsmarknad, internationella frågor, välfärd, migration, samhällsekonomi, demokrati, grön omställning, ledarskap, barnrätt, stadsplanering, ideologi, konsumentfrågor, integration, trafikplanering, pensionssystemet och jämställdhet – så klart.

 

Författarsamtal

Ett författarsamtal kring Veronicas första bok Systerskap gör sig osedvanligt bra som ingång i ett mjukare samtal om svåra frågor. Veronica läser valda delar och reflekterar kring egna och andras upplevelser. Boken är både en idébok och en djupt personlig berättelse. Här ges fascinerade inblickar i politikens finrum, från arbetet kring Decemberöverenskommelsen till konsekvenserna av att våga ta sig ton. Utifrån egna erfarenheter drar Veronica slutsatser om hur ett systerskap faktiskt gör skillnad.

 

Du bokar enklast Veronica genom Kvinnliga talare

Veronica Palm – Signatur