Om Veronica

Veronica är främst känd som färgstark politiker och opinionsbildare i frågor som rör feminism och antirasism. Efter tretton år som riksdagsledamot och i det socialdemokratiska partiets högsta ledning har hon nu lämnat partipolitiken för att fokusera sin kraft än tydligare på det hon brinner starkast för.

Under sina många år i offentligheten har Veronica utvecklat en genuin förmåga att skapa engagemang och intresse hos de hon möter. Hennes erfarenhet gör henne till en uppskattad skribent, samtalsledare och föreläsare. Veronicas främsta verktyg är en genuin kunskap, modet att vara personlig och humor.

Veronica Palm – Signatur