Om Veronica

Veronica är främst känd som engagerad opinionsbildare. Efter tretton år som riksdagsledamot och i det socialdemokratiska partiets högsta ledning lämnade hon partipolitiken för att fokusera sin kraft än tydligare. Idag är Veronica en uppskattade föreläsare, skribent och samtalsledare.

Under sina många år i offentligheten har Veronica utvecklat en genuin förmåga att skapa engagemang och intresse hos de hon möter. Hennes främsta verktyg är en grundad kunskap, modet att vara personlig och att hon har nära till humor.

Veronica Palm – Signatur