Veronica Palm

Veronica romandebuterade 2021 med Inte alla män. En spänningsroman i riksdagsmiljö om män som smiter, sviker, slarvar och slår, men ändå framstår som helt normala. Och om kvinnor som på olika sätt hanterar sina liv i närheten av dessa män.

2018 gav Veronicas ut sin första bok Systerskap. En feministisk idébok som inspirerar till att bli bättre på att bygga nätverk och att stödja varandra. Veronicas pekar på att systerskapet kan vara en enorm kraft till förändring och framgång.

Böckerna finns att köpa boken i bokhandeln eller tex hos Adlibris.

Läsningar, författarsamtal och föreläsningar med Veronica bokas enklast genom Kvinnliga talare.

Veronica Palm – Signatur